map Let's draw! How to do Honors Trailer Contact


© Arkki and Yutakana
  

Miten lapset ja nuoret näkevät rakennetun ympäristömme? Virtuaalinen arkkitehtuurikartta antaa lasten ja nuorten kertoa siitä itse. C My City esittelee lasten ja nuorten merkitykselliseksi kokemia rakennuksia ja muuta rakennettua ympäristöä heidän näkökulmastaan. Lisäksi tuodaan näkyväksi lasten ideoita tulevaisuuden kaupunkiympäristöstä.
Lapset ja nuoret kertovat omasta kotikaupungistaan sanoin, kuvin, animaation ja videoin. C My City kannustaa tekemään löytöretkiä rakennettuun ympäristöön, tutkimaan, perehtymään ja kertomaan omista havainnoistaan muille.


Arkkitehtuurikoulu Arkki antaa lapsille ja nuorille taiteen laajaa peruopetusta arkkitehtuurissa. Lisäksi Arkki järjestää arkkitehtuuri-, muotoilu, kuvataide-, pienoismalli-, ja majanrakennuskursseja. Opetusta järjestetään sekä koulujen lukukausiaikoina iltaisin ja viikonloppuisin että kesäloma-aikaan intensiivikursseina.

Yutakana is a playful project planning & research group.
We produce projects using ICT in various learning places outside of school.